ข่าวกิจกรรม

/ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม2019-01-30T09:02:26+00:00

20 มีนาคม 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องชั่ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.30น. นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ การจัดพิมพ์เอกสารการเงิน เอกสารการชั่งสินค้าขาเข้าเเละขาออก พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง ทดสอบเครื่องชั่ง การชั่งรถเปล่า การชั่งรถบรรทุกสินค้า เเละการออกเอกสารต่างๆ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

By |มีนาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เกษตรจังหวัด สำรวจพื้นที่การจัดตลาด ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสะพานปลาสมุทรปราการ ร่วมกับ นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตลาดเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ และนายมานพ หนูสอน ประมงสมุทรปราการ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ในการจัดตลาดเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

By |มีนาคม 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เรือประมงไทยถูกจับนอกน่านน้ำ กองทัพเรือเร่งช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผบ.ทรภ.1พร้อมคณะ เเละนายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าตรวจเยี่ยมเรือชัยประเสริฐ 12 เเละเรือ อ.โชคบุญมี 9 ที่ได้รุกล้ำเข้าไปในเขตน่านน้ำประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 ส่งผลให้เรือ 2 ลำดังกล่าว ถูกจับ นายกสมาคมประมงจึงเเจ้งไปที่กองทัพเรือภาค 1 เพื่อประสานขอความช่วยเหลือไปที่กองทัพเรือของกัมพูชา ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มี.ค.62 เวลาประมาณ 13.00น. เรือ 2 ลำดังกล่าว ได้กำลังเดินทางออกจากน่านน้ำของประเทศกัมพูชา เเละได้เทียบท่าที่สะพานปลาสมุทรปราการ โดยลูกเรือชาวประมงปลอดภัยดี

By |มีนาคม 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การเรียนรู้การปฏิบัติงานของระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 14.00-15.30 น. บริษัทเชคเวทแอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทเปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดทีมช่างมาฝึกสอนการทำงานของเครื่องชั่งอัตโนมัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อเรียนรู้วิธีการขั้นตอนและทดลองการทำงานของระบบเครื่องชั่ง โดยการนี้ เจ้าหน้าที่ สป.สป. ได้ทำการซักซ้อมและทดลองปฏิบัติการจริงกับเครื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงาน ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้องให้กับชาวประมง เจ้าของเรือประมง และผู้มาใช้บริการของสะพานปลาสมุทรปราการ รวมถึงได้มีส่วนราชการ รวมถึงได้มีส่วนราชการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้าน IUU Fishing

By |กุมภาพันธ์ 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน ณ สมาคมประมงสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. องค์การสะพานปลา มอบหมายให้นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสะพานปลาสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมการประมงสมุทรปราการ นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมฯ และสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัด ในการนี้ พันเอกประเทือง แก้วทุย กอ.รมน.สป. ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหา เรื่อง ความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน จากกฎหมายการทำประมง โดยปัญหุาสรุปได้ 2 ประเด็น คือประเด็นแรกเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือการทำประมง(อวนรุน)ที่ผิดกฎหมายเเละ การทำประมง(การเพาะเลี้ยงหอยแคลง)ลุกล้ำในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสาเหตุดังกล่าว ทำให้ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน และมอบหมายหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการประสานนายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ ทำการสำรวจความต้องการของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อที่จะช่วยเหลือส่งเสริม ให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เเละสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

By |กุมภาพันธ์ 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมการประมง|0 Comments

21 มกราคม 2562 พิธีส่งมอบปลากระป๋องโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้เเทนหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการพร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีส่งมอบปลากระป๋องโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเเละพลเรือโทบรรจบ โพธิ์เเดง ผู้บังคับบัญชาการทัพเรือภาค 1 เป็นผู้เเทนกองทัพเรือ สมาชิกชาวประมงสมุทรปราการเเละคลองด่าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมโครงการน้อมเกล้าถวายปลากระป๋อง ณ สมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบปลากระป๋องจำนวนทั้งสิ้น 31,000 กระป๋อง น้ำปลาจำนวน 600 ขวด ให้กับโครงการดังกล่าว

By |มกราคม 23rd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments