ที่อยู่หน่วยงาน

//ที่อยู่หน่วยงาน
ที่อยู่หน่วยงาน2019-01-30T09:31:01+00:00

สะพานปลาสมุทรปราการ

เปิดดำเนินงาน 20  มิถุนายน  2525

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เลขที่  340  หมู่ที่  6  ถนน

ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีเนื้อที่  84  ไร่ โทรศัพท์ 02-173-9046-7  โทรสาร 02-173-9015