การเรียนรู้การปฏิบัติงานของระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

//การเรียนรู้การปฏิบัติงานของระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

การเรียนรู้การปฏิบัติงานของระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 14.00-15.30 น. บริษัทเชคเวทแอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทเปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดทีมช่างมาฝึกสอนการทำงานของเครื่องชั่งอัตโนมัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อเรียนรู้วิธีการขั้นตอนและทดลองการทำงานของระบบเครื่องชั่ง โดยการนี้ เจ้าหน้าที่ สป.สป. ได้ทำการซักซ้อมและทดลองปฏิบัติการจริงกับเครื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงาน ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้องให้กับชาวประมง เจ้าของเรือประมง และผู้มาใช้บริการของสะพานปลาสมุทรปราการ รวมถึงได้มีส่วนราชการ รวมถึงได้มีส่วนราชการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้าน IUU Fishing

By |2019-02-26T07:38:03+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment